SPSF


Studentski parlament je predstavnički organ studenata Saobraćajnog fakulteta, konstituisan je sa ciljem da zastupa i ostvaruje interese studenata, uređuje pitanja značajna za studente, unapređuje studijske i socijalne odnose, i razvija studentsku aktivnost u različitim oblastima. Svoj status, delovanje i organizaciju Studentski parlament je uredio Statutom.
Sedište Studentskog parlamenta je na Saobraćajnom fakultetu Fakultetu u Beogradu, kancelarija 227.

Funkcije SPSF:

  •  bira i razrešava  Predsednika, Potpredsednika i Sekretara;
  •  bira i opoziva predsednika i članove drugih resora formiranih od strane Studentskog parlamenta;
  •  donosi opšta akta o svome radu;
  •  bira i razrešava predstavnike studenata u  organima i telima Fakulteta u skladu sa višim pravnim aktovima;
  •  predlaže Savetu Fakulteta studenta prodekana;
  • pravi plan i program aktivnosti; usvaja projekte i druge planove rada Studentskog parlamenta;
  •  rаzmаtrа pitаnjа i sprovodi аktivnosti u vezi sа obezbeđenjem i ocenom kvаlitetа nаstаve, reformom studijskih progrаmа, аnаlizom efikаsnosti studirаnjа, utvrđivаnjem brojа ESPB bodovа, unаpređenjem mobilnosti studenаtа, podsticаnjem nаučnoistrаživаčkog rаdа studenаtа, zаštitom prаvа studenаtа i unаpređenjem studentskog stаndаrdа;
  • organizuje i sprovodi programe vannastavne aktivnosti (saobraćijada, S.F. liga u fudbalu “Balerina”, humanitarne akcije, stručna ekskurzija, apsolventska ekskurzija, žurke, doček brucoša, apsolventsko veče, TTBD, itd.)
  • ostvaruje međufakultetsku i međunarodnu saradnju;
  • obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom, Statutom Fakulteta i opštim aktima Fakulteta i Univerziteta.

Funkcije članova SPSF za period 2020/2022. :

Prodekan student: Valentina Obradović
Predsednik SPSF: Ana Šćepanović
Potpredsednik SPSF: Aleksandar Vrcelj
Sekretar: Milica Živković

Članovi studentskog parlamenta:
Aleksandar Vrcelj
Anja Marković
Luna Pećanac
Nikola Antonović
Aleksandar Sibinov
Ana Remović
Milica Živković
Ana Todorović
Barbara Todorović
Janko Vučić
Milica Golubović
Milica Petković
Mladen Topalović
Ana Šćepanović
Valentina Obradović

Pravilinik o vanrednim izborima

Poslovnik Studentskog parlamenta Saobraćajnog fakulteta