Konačna rang lista Konkursa za dodelu jednokratne pomoći

Studenti koji se nalaze iznad crte (redni broj od 1 do 5) dužni su da najkasnije do ponedeljka 19.02.2018. godine na adresu elektronske pošte dimitrije.rodic@sfstudent.rs pošalju svoj tekuću račun. Tekući račun treba da bude poslat sa adrese koja je ostavljena u Konkursnoj prijavi.

Sredstva će biti prebačena najkasnije do petka 23.02.2018. godine.