Molbe vezane za upis

Predaja svih molbi vezanih za upis u narednu školsku godinu, prodekanu za studije (promena smera, umanjenje školarine, status mirovanja i druge) vršiće se od srede 18. septembra svakim danom od 11 do 13h u kabinetu 227. Kao i prethodne godine, napravićemo vest u kojoj će se nalaziti tabela sa brojevima indeksa rešenih molbi. Svakog utorka će se odlučivati o molbama prikupljenim do tada, i nakon toga ćemo ažurirati tabelu rešenih molbi.

Obrasci za sve molbe se nalaze na linku: https://sfstudent.rs/molbe/

Potrebno je odštampati obrazac molbe i popuniti ga, priložiti dokumentaciju ako je potrebna, i doneti zajedno sa indeksom.

Ukoliko se radi o nekoj specifičnoj molbi, možete je sami napisati i predati lično prodekanu za studije Petru Mirosavljeviću u dekanat ili kontaktirati studenta prodekana Valentinu Obradović za pomoć pri pisanju molbe.