Obaveštenje o povećanju školarine

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo vas da je na redovnoj petnaestoj sednici Saveta fakulteta održanoj 29.01.2019. godine usvojen predlog visine školarine za školsku 2019/2020. godinu sa 13 glasova za, 4 protiv i 3 uzdržana. Školarine od školske 2019/2020 godine iznose:

  • 108 000,00 na OAS
  • 180 000,00 na MAS
  • 240 000,00 na DAS

Želeli bismo da napomenemo da je „nametnuta“ iz dva razloga.

  1. Članovi Saveta fakulteta su izjavili da Savet ne bi trebalo da obara odluku NNV
  2. Rok za dostavljanje odluke o visini školarine rektoratu Univerziteta u Beogradu je 31.01.2019. pa je shodno tome postojao pritisak da se odluka usvoji, iako nismo dobili objašnjenje koje bi bile posledice neizglasavanja odluke.

Po našem mišljenju, na osnovnu diskusije na sednici i u razgovoru sa nekim profesorima, mišljenja smo da predlog ne bi bio usvojen da je postojalo dovoljno vremena da se novi predlog podnese NNV i da se nakon toga usvoji na Savetu. Veći deo Saveta se složio da je povećanje veliko, a predstavnici studenata su insistirali na tome da greške fakulteta iz prethodnih godina ne smeju da se prelome samo preko studenata i školarina.

U prilogu se nalazi Predlog SPSF-a i SSSF-a broj 19/3 od 22.01.2019. godine koji je upućen Savetu fakulteta. Usmeno, na sednici Saveta, predstavnici studenata su izneli svoj predlog da školarina dostigne željeno povećanje kroz par godina, a ne odjednom.

Sledeći korak nas kao studentskih predstavnika je da sastavimo dokument u kome ćemo sakupiti i objediniti sve nedostatke u nastavnim procesima, funkcionisanju službi, na i unutar same zgrade fakulteta i svega ostalog što se tiče studenata i studiranja. Pozivamo sve kolegince i kolege da nam u narednom periodu šaljete sve sugestije i predloge koji bi nam bili od pomoći. Kompletan dokument će biti dostupan svima na sajtu sfstudent.rs

04b.Predlog studenata