Obaveštenje – Školarina i utvrđivanje cene boda

Shodno jučerašnjoj diskusiji o povećanju cene školarine i ESPB boda na sastanku svih studenata, obaveštavamo vas da je na današnjoj redovnoj sednici Saveta fakulteta tačka dnevnog reda koja se ticala utvrđivanja cene ESPB boda na osnovnim, master i doktorskim akademskim studijama za školsku 2019/2020.godinu povučena. Prema tome, visina školarine i cena ESPB boda ostaje nepromenjena do daljnjeg.