Obaveštenje u vezi plaćanja školarine i upisa naredne godine

Pokušaćemo u ovoj objavi da sumiramo nekoliko parcijalnih obaveštenja sa sajta fakulteta i elektronskog indeksa, kao i da napišemo komentare koji su odgovori na učestala pitanja kolega.

• „Dekan fakultata je u Odgovoru na zahteve Studentskog parlamenta i Saveza studenata Saobraćajnog fakulteta od 09. oktobra 2017 (br1007/2) ustanovio novi model za plaćanje školarine na rate za školsku 2017/2018 godinu i to po sledećoj dinamici: 25% prilikom upisa, 35% najkasnije do 15. januara, 20% najkasnije 15.maja i 20% najkasnije do 15. avgusta 2018. godine. Shodno tome, samofinansirajući studenti koji plaćaju školarinu ili naknadu troškova za obnovu godine na rate do 15.01.2018. godine moraju realizovati 60% (25%+35%) od ukupne vrednosti naknade/školarine. U protivnom neće biti prihvaćena prijava ispita u elektronskom indeksu za januarski i februarski ispitni rok 2018. Prilikom plaćanja voditi računa o novom pozivu na broj.“

Dakle uplatnica sa novim pozivom na broj izgleda ovako:

Poenta ovog načina uplate sa pozivom na broj jedinstvenim za svakog studentav (odgovara njegovom broju indeksa) je da bi uplate automatski legle na račun i elektronski indeks studenta. Na ovaj način se olakšava funkcionisanje i više nema potrebe za „overom“ uplaćenih rata u studentskoj službi, već svaki student u svakom trenutku može da proveri svoje preostalo dugovanje na svom elektronskom indeksu.

Imajte u vidu, potrebno vreme da se proknjiži uplata zavisi isključivo od banke u kojoj je uplaćena rata (iz iskustva potrebno je nekoliko dana).

S obzirom na to da prijava ispita traje do 14. januara, a poslednji dan za uplatu rate je 15. januar, presek stanja uplata školarina radiće se 16. januara i molimo sve kolege i koleginice koji uplate školarinu u nekom od poslednjih dana da provere 16. januara da li im je proknjižena uplata i samim tim prošla prijava ispita. Ukoliko se nekome desi da mu se prijava ispita poništi, neka se javi u Studentsku službu 16. januara i ponese sa sobom dokaz o uplati da bi mu se na licu mesta ponovo prijavili ispiti.

• „Samofinansirajući student kome je kod prodekana za studije odobrena molba nestandardnog sistema plaćanja u ratama ima obavezu da verifikaciju prijavljenih ispita u elektronskom indeksu obavi na šalteru studentske službe 16.01.2018. godine u periodu od 11 do 13 časova.“

Ovo se odnosi na studente kojima je odobreno plaćanje na više rata i samim tim zaključno sa 15. januarom neće imati uplaćeno 60% ukupne školarine i njima će sistem automatski poništiti prijave, ti studenti treba da dođu u službu u spomenutom terminu da bi im se ispiti ponovo prijavili.
Studenti koji su pisali molbi ali ipak imaju 60 i više procenata uplaćene školarine ne moraju da dolaze u službu da potvrđuju prijave.

• Poštovane koleginice i kolege, ukoliko neko nije pročitao obaveštenje na elektronskom indeksu.

Molimo Vas da obratite pažnju da će se prilikom upisa u školsku 2018/2019. proveravati ispunjenost člana 63. Pravilnika o osnovnim i master akademskim studijama. Posebno će se voditi račina o ispunjenosti sledećeg:
„Pored ostvarenog broja ESPB, student mora pri upisu treće godine studija imati položene sve ispite iz prve godine studija, odnosno, pri upisu četvrte godine studija mora imati položene sve ispite iz druge godine studija.“

U pitanju je Pravilnik o osnovnim master akademskim studijama iz 2012. godine. Stav člana 63. Pravilnika se do sada nije poštovao i Uprava je rešila da sada počne da poštuje taj stav. U razgovoru sa Prodekanom za studije objasnili smo da studenti nisu znali za postojanje ovog stava člana u Pravilniku jer se do sada nikad nije poštovao, i da je opet loš trenutak za objavljivanje ovakve odluke jer je, može se reći, završen zimski semestar. Odgovor je bio da još uvek nije počeo ni prvi ispitni rok u godini i da studenti sada znaju šta moraju da polože do kraja godine.

Naveli smo to da neki studenti sada nemaju pravo na polaganje određenih ispita, dobili smo garancije da:
Ukoliko postoje studenti koji jednostavno nisu planirali da polažu određene ispite koje prenose iz nižih godina (prve ili druge), ali će sada ipak morati da bi mogli da redovno upišu narednu godinu (treću ili četvrtu) pošto je završen semestar i ukoliko nemaju uslov (predispitne obaveze, seminarske ili domaće radove, testove itd) izaći će im se u susret na neki način i moći će da polažu te ispite. Takođe, studenti koji se nalaze u ovakvoj situaciji potrebno je da se lično obrate Prodekanu za studije koji će potom pronaći rešenje.

Ovo se odnosi samo na zimski semestar i samo na studente kojima su ti ispiti uslov da upišu narednu godinu, a cela ova priča oko uslova za upis u narednu godinu se ne odnosi na sutdente koji su četvrta godina.

Studentski parlament i Savez studenata Saobraćajnog fakulteta