Obaveštenje u vezi sa uslovnim ispitima

Obaveštavamo Vas da se prilikom upisa u školsku 2018/2019 godinu neće poštovati Stav 5 Člana 63 Pravilnika o Osnovnim i Master akademskim studijama koji propisuje da student mora da položi sve ispite iz prve, odnosno druge, da bi upisao treću, odnosno četvrtu godinu studija.