Predlog Savetu i status predloga

Poštovane koleginice i kolege,

Ovom prilikom želimo da Vas upoznamo sa trenutnom situacijom po pitanju predloga koji su predati Dekanu fakulteta u oktobru mesecu. Prva sednica Saveta fakulteta održana je 22.11.2017. godine. Na sednici je prisustvovalo 12 članova, granični broj za održavanje sednice. To znači da je jedan profesor glasao protiv naši zahtevi ne bi prošli i predlog bi sasvim sigurno bio odbijen. Iz tog razloga odlučili smo da povučemo tačku dnevnog reda koja se odnosila na naše zahteve.

Naredna sednica održana je juče, 26.12.2017. godine i sednici je prisustvovalo 17 članova. Ispod se nalazi kompletna dokumentacija koju smo dostavili Savetu.

Po pitanju predloga izmene modela plaćanja školarine Savet se izjasnio nenadležnim i predlog je vraćen na odluku Dekanu. Što se tiče zahteva za nagrađivanjе studenata koji promene status iz samofinansirajućih studenata u studente koji studiraju na teret budžeta naglasili su da su uvek za nagrađivanje dobrih studenata, ali da povraćaj/ otpis školarine nije način: “Usluga koja je izvršena mora i da se plati, vi sami sebe nagrađujete kada pređete na budžet jer nećete plaćati školarinu”. Na naš prigovor da su prekršeni statuti Univerziteta i Fakulteta, predsednica Saveta je rekla da nisu i da je “svaka odluka Saveta pravno utemeljena”. Tokom iscrpne diskusije smo više puta naglašavali da su studenti oštećeni i da bi usvajanjem ovog predloga uprava fakulteta kao i Savet kao najviša instanca koja ima moć odlučivanja, dali do znanja svojim studentima da u situaciji kakva je trenutno brinu o svojim studenitma. Predsednica Saveta je okončala diskusiju komentarom da misli da je dovoljno rečeno tokom prethodnih nekoliko sednica Saveta na kojima se diskutovalo na ovu temu kao i stvarima koji su sa njom povezani i da će na kraju svi članovi Saveta svojim glasom dati konačan stav po tom pitanju. Četiri predstavnika studenata su glasali za predlog, 7 profesora je bilo protiv, a 6 profesora je bilo uzdržano.

Ne možemo rečima opisati razočarenje i nezadovoljstvo ishodom i stavom uprave fakulteta, kao i ostalih članova Saveta iz reda profesora. Svi profesori na čija smo vrata pokucali tokom prethodnih meseci su nas rado primili, saslušali, razmenili mišljenja sa nama. Shvatili smo da većina nije upućena u funkcionisanje studiranja, načine i mogućnosti koje samofinansirajući studenti imaju ili su imali. Svima smo do detalja objasnili kako to sve izgleda i funkcioniše iz ugla studenata, jasno je da se ugao profesora i ugao studenta dijametralno razlikuju, međutim stekli smo utisak da su nas razumeli i da su sagledali širu sliku. Većini profesora se “svidela” ideja, dobijali smo reči podrške i ohrabrenja kako radimo dobar posao u odbrani studentskih prava, ipak na kraju je ispalo potpuno drugačije. Na svaki nas pokušaj da objasnimo trenutnu situaciju i prikažemo širu sliku svim profesorima koji su članovi Saveta, na samoj sednici svaki put smo nailazili na kontra komentare i stavove članova Saveta iz redova profesora. Ono što je jako bitno da se napomene jeste da smo u predlozima da se prebrodi ovaj prelazni period u priči sa dekanskim kolegijumom imali podršku, pri čemu su nam i oni sami rekli da to mora na Savet i da će podržati predlog, ali se nažalost to na Savetu nije dogodilo.

Napomenuli bismo još da je na jučerašnjoj sednici usvojena visina školarine za školsku 2018/2019 za Osnovne (90.000 rsd), Master (150.000 rsd) i Doktorske (200.000 rsd) akademske studije dakle školarine su ostale nepromenjene. Takođe utvrđena je i vrednost ESPB za narednu školsku godinu (1.500,00 na OAM, 2.500,00 na MAS i 3.333,00 na DAS), ovog puta na vreme i u skladu sa Statutom.
Takođe, Dekanski kolegijum je danas odlučio da usvoji predlog iz oktobra mesesa i izmeni model plaćanja školarine. Novi model je 25% pri upisu, +35% (ukupno 60%) do 15. januara, +20% (ukupno 80%) do 15. maja i +20% (ukupno 100%) do 15. avgusta.

Obaveštavamo vas ovim putem da ćemo održati još jedan sastanak svih studenata sa studentskim predstavnicima odmah nakon praznika na kome ćemo o svemu pričati ponovo i izneti naše dalje planove. Očekujemo da se pojavi što veći broj koleginica i kolega i da zajedničkim snagama nastavimo borbu.