Raspodela soba u studentskim domovima

Raspodela soba u studentskim domovima za devojke će se održati u četvrtak 29.11.2018. u sali za odbranu završnog rada 425 i to po sledećem rasporedu:

  • studenti koji se nalaze na rang listi od broja 1 do broja 50 u 09:00
  • studenti koji se nalaze na rang listi od broja 51 do broja 100 u 10:00
  • studenti koji se nalaze na rang listi od broja 101 do broja 157 u 11:00

Raspodela soba u studentskim domovima za mladiće će se održati u četvrtak 29.11.2018. u sali za odbranu završnog rada 425 i to po sledećem rasporedu:

  • studenti koji se nalaze na rang listi od broja 1 do broja 50 u 13:00
  • studenti koji se nalaze na rang listi od broja 51 do broja 100 u 14:00
  • studenti koji se nalaze na rang listi od broja 101 do broja 145 u 15:00

Raspodela soba u studentskim domovima za studente koji se nalaze ispod crte i studente koji su podneli zahtev iz osetljivih društvenih grupa će se održati u petak 30.11.2018. u studentskoj službi i to po sledećem rasporedu:

  • mladići 10:00
  • devojke 11:00

Raspodela soba u studentskim domovima će ići prema rang listi, rezervacije se neće poštovati.

Studenti prilikom useljenja u studentski dom, pored uputa za useljenje moraju da dostave i Uverenje o statusu studiranja.