BOSCH dan na fakultetu

Kompanija Robert Bosch d.o.o. organizuje rešavanje studije slučaja na našem fakultetu.

Tema studije slučaja je Povećanje efikasnosti logistike kroz optimizaciju logističkih operacija pakovanja.

Prijava treba da sadrži ime, prezime, godinu studija i smer. Prijava se šalje na mail jana.nikolic@bosch.com