Raspodela domova

Raspodela soba u studentskim domovima za devojke će se održati u pondeljak 27.11.2017. godine sa početkom u 09:00 časova.

Raspodela soba u studentskim domovima za mladiće će se održati u ponedeljak 27.11.2017. godine sa početkom u 13:00 časova.

Studenti prilikom useljenja u Studentski dom, pored uputa za useljenje treba da dostave i Uverenje o statusu studiranja.