Dopuna dokumenata za upis

Svi studenti koji se upisuju na samofinansiranje (redovno i obnova) trebaju da popune Izjavu o stečenim ESPB (na dnu strane). Izjava se predaje sa ostatkom dokumentacije, po utvrđenim terminima.

Izjava o stečenim ESPB