Obaveštenje za stipendije i kredite

Obaveštenje za studente osnovnih akademskih studija

Budžetski studenti koji su upisali narednu godinu studija, a konkurišu prvi put za studentsku stipendiju ili kredit šk. 2017/18. god, treba da predaju sledeća dokumetna:

• Brošuru ( komplet popunjenih obrazaca – obrasci se kupuju u Prosvetnom pregledu, ul. Dečanska br 6. kod Muzičke škole Mokranjac)
• Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopija stare važeće lične karte

Studenti dokumenta predaju od 01. do 31. oktobra 2017. godine.

Korisnici studentske stipendije i kredita koji su upisali narednu godinu studija kao budžetski studenti, a konkurišu za šk. 2017/18. god, treba da predaju sledeća dokumetna:

• Obrazac 1a (Obrazac za nastavak stipendije i kredita se nalazi u studentskoj službi.)
• Uverenje o materijalnom prihodu po članu domaćinstva za period od 01. januara do 30. juna 2017. godine (uverenje se dobija u Opštini umestu odakle je student, odnosi si se na studente koji konkurišu za kredit)
• Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopija stare važeće lične karte

Dokumenta studenti predaju od 01. do 31. oktobra 2017. godine.

Pravo na studentsku STIPENDIJU imaju studenti visokoškolskih ustanova čije osnivač Republika Srbija, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije.
Studenti koji su na teret budžeta upisali narednu godinu studija konkursnu dokumentaciju (brošuru-komplet obrazaca) predaju na šalteru Studentske službe Fakulteta u periodu od 01. – do 31. oktobra 2017. god

Redosled kandidata za dodelu studentske stipendije utvrđuje se na osnovu:
• uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju
• efikasnosti studiranja.

– Studenti koji nisu gubili nijednu godinu studija, koji su prema Nastavnom programu položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postigli prosečnu ocenu 9,00

Rangiranje se vrši na osnovu dostavljene dokumentacije.

Studenti MASTER i DOKTORSKIH STUDIJA, koji nisu u radnom odnosu, koji su odmah po završetku osnovnih studija nastavili studije drugog stepena konkursnu dokumentaciju (brošuru-komplet obrazaca predaju Studentskoj službi Fakulteta.
Kriterijumi za utvrđivanje redosleda kandidata definisani su na osnovu uspeha u prethodom školovanju.

Studentima se isplaćuje studentska stipendija u 10 jednakih mesečnih rata.

Za sve ostale informacije možete se javiti na telefon 011/3091-250 (Saobraćajni fakultet)

STUDENTI KORISNICI STUDENTSKOG KREDITA/STIPENDIJE, TREBA DA SE JAVE U STUDENTSKU SLUŽBU, RADI PODIZANjA OBRASCA 1a – PRIJAVA ZA NASTAVAK KORIŠĆENjA STUDENTSKOG KREDITA/STIPENDIJE ZA ŠK. 2017/18.

Studenti na budžetu, koji su upisali MASTER STUDIJE, a konkurišu za Studentski kredit i stipendiju treba da predaju sledeća dokumetna:

• Brošuru (komplet popunjenih obrazaca – obrasci se kupuju u Prosvetnom pregledu, ul. Dečanska br 6. kod Muzičke škole Mokranjac)
• Uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama
• Potvrda da se student ne nalazi u radnom odnosu, izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrdu nadležnog organa kojom se potvrđuje da student nije u radnom odnosu
• Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopija stare važeće lične karte

Studenti dokumenta predaju od 01. do 31. oktobra 2017. godine.

Studenti na budžetu, koji su upisali DOKTORSKE STUDIJE, a konkurišu za Studentski kredit i stipendiju treba da predaju sledeća dokumetna:

• Brošuru (komplet popunjenih obrazaca – obrasci se kupuju u Prosvetnom pregledu, ul. Dečanska br 6. kod Muzičke škole Mokranjac)
• Uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama
• Uverenje o završenim master akademskim studijama
• Potvrda da se student ne nalazi u radnom odnosu, izvod iz evidencije nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrdu nadležnog organa kojom se potvrđuje da student nije u radnom odnosu
• Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopija stare važeće lične karte Studenti dokumenta predaju od 01. do 31. oktobra 2017. godine.

KONKURS ZA DODELU STUDENTSKIH SIPENDIJA šk.2017/18. god.

Studenti, korisnici studentskih stipendija, koji su ispunili uslov za korišćenje studentske stipendije za narednu školsku 2017/18. godinu. Svoje obrasce 1a (Prijave za nastavak korišćenje studentske stipendije) treba da podignu u Studentskoj službi od 11 do 13 časova.

Budžetski studenti koji su upisali narednu godinu studija, a konkurišu prvi put za studentsku stipendiju ili kredit šk. 2017/18. god, treba da predaju sledeća dokumetna:

• Brošuru ( komplet popunjenih obrazaca – obrasci se kupuju u Prosvetnom pregledu, ul. Dečanska br 6. kod Muzičke škole Mokranjac)
• Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopija stare važeće lične karte

Korisnici iz osetljivih društvenih grupa osim napred navedenih dokumenata, podnose i dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost osetljivoj društvenoj grupi.

Studenti dokumenta predaju od 01. do 31. oktobra 2017. godine.