Spisak zahteva za dekana

Poštovane koleginice i kolege,
Želimo da vas obavestimo o narednim koracima koje ćemo preduzeti povodom aktuelnih dešavanja na Saobraćajnom fakultetu.

Naime, na današnjem sastanku predstavnika studenata i svih studenata koji su pogođeni Odlukama Nastavno-naučnog veća i Saveta Saobraćajnog fakulteta u dvočasovnoj debati u kojoj je svaki student mogao da iznese svoje mišljenje i predlog rešenja za tekuće probleme došli smo do zajedničkog rešenja, a to su zahtevi koje ćemo već sutra, u utorak, 03.10.2017. godine predočiti dekanu Saobraćajnog fakulteta.

Smatramo da će ispunjenje svih ovih zahteva sa jedne strane zaista poboljšati kvalitet studiranja, a sa druge omogućiti svim studentima koji su na samofinansiraju da lakše podnesu finansijske izdatke koji ih očekuju.

Hvala svima koji su danas bili na sastanku i svojim mišljenjem doprineli da na jedan miran i civilizovan način pronađemo konstruktivna rešenja za koja duboko verujemo da će biti usvojena. Nećemo se na ovome zaustaviti, planiramo da i ubuduće organizujemo slične sastanke na kojima ćemo uz vašu podršku pronalaziti još novih i konstruktivnih predloga kako bismo kvalitet studiranja uvek podizali za još jednu lestvicu.

Studentski parlament i Savez studenata Saobraćajnog fakulteta