Konačna rang lista konkursa za dodelu jednokratne pomoći

Studenti koji se nalaze iznad crte (redni brojevi od 1 do 5) dužni su da najkasnije do srede 06.02.2019. godine na adresu elektronske pošte dimitrije.rodic@sfstudent.rs pošalju svoj tekuću račun. Tekući račun treba da bude poslat sa adrese koja je ostavljena u Konkursnoj prijavi.

Sredstva će biti prebačena najkasnije do petka 08.02.2019. godine.