Konkurs za studente domove 2019/20

Studenti osnovnih studija koji se nalaze na budžetu, a konkurišu za studentski dom, prijave će predavati od 01. do 31. oktobra 2019. godine u studentskoj službi.

Student prvo mora da reguliše upis u narednu školsku godinu.

Potrebna dokumentacija za prijavu na konkurs za studente osnovnih studija:

 • Prijava za smeštaj u studentski dom (prijave se nalaze u studentskoj službi)
 • Uverenje o materijalnom prihodu po članu domaćinstva za period od 01. januara do 30. juna 2019. godine (uverenje se podiže u Opštini u kojoj student ima prebivalište)

Kriterijumi za rangiranje su:

 • efikasnost studiranja
 • prosečna ocena
 • visina materijalnih prihoda po članu domaćinstva
 • bodovi na godinu studija (studenti koji su osvojili od 120 do 240 ESPB dobijaju 1 bod, a studenti koji su osvojili 240 ESPB bodova i više – 2 boda

Studenti masterdoktorskih studija koji se nalaze na budžetu, a konkurišu za studentski dom, prijave će predavati od 01. oktobra do 05. novembra 2019. godine u studentskoj službi.

Potrebna dokumentacija za prijavu na konkurs za studente master studija:

 • Prijava za smeštaj u studentski dom (prijave se nalaze u studentskoj službi)
 • Uverenje o materijalnom prihodu po članu domaćinstva za period od 01. januara do 30. juna 2019. godine (uverenje se podiže u Opštini u kojoj student ima prebivalište)
 • Fotokopija uverenja o završenim osnovnim studijama
 • Dokaz da se student ne nalazi u radnom odnosu, izvod iz evidencije nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrda nadležnog organa kojom se potvrđuje da student nije u radnom odnosu
 • Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopija stare važeće lične karte

Potrebna dokumentacija za prijavu na konkurs za studente doktorskih studija:

 • Prijava za smeštaj u studentski dom (prijave se nalaze u studentskoj službi)
 • Uverenje o materijalnom prihodu po članu domaćinstva za period od 01. januara do 30. juna 2019. godine (uverenje se podiže u Opštini u kojoj student ima prebivalište)
 • Fotokopija uverenja o završenim osnovnim studijama
 • Fotokopija uverenja o završenim master studijama
 • Dokaz da se student ne nalazi u radnom odnosu, izvod iz evidencije nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje ili potvrda nadležnog organa kojom se potvrđuje da student nije u radnom odnosu
 • Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopija stare važeće lične karte

 

Studentska služba