Početak nastave i upis u narednu školsku godinu

Prijavljivanje slušanja u elektronskom indeksu

Svi studenti su u obavezi da u elektronskom indeksu izaberu sve predmete koje žele da slušaju u školskoj 2019/2020 godini najkasnije do 10.10.2019. godine.

Početak nastave

Nastava na svim godinama osnovnih akademskih studija počinje 01.10.2019. godine. Paralelno sa predavanjima i vežbama obaveznih predmeta, tokom prve nedelje nastave održavaće se i prezentacije izbornih predmeta.

Termini upisa

Studenti koji su ostvarili 48 ESPB i upisuju drugu godinu studija – 07. i 08. oktobar 2019. godine

Studenti koji su ostvarili 48 ESPB, koji su položili sve predmete iz prve godine studija, i upisuju treću godinu studija – 09. i 10. oktobar

Studenti koji su ostvarili 48 ESPB i upisuju četvrtu godinu studija – 11. oktobar 2019.

Studenti koji upisuju produženu četvrtu godinu ako su imali budžetski status u prethodnoj godini studija – 01, 02. i 14. oktobar 2019.

 

Studenti koji su ostvarili od 37 do 47 ESPB i upisuju drugu godinu studija – 15. oktobar 2019.

Studenti koji su ostvarili od 37 do 47 ESPBl, koji su položili sve predmete iz prve godine studija, i upisuju treću godinu studija – 16. oktobar 2019.

Studenti koji su ostvarili od 37 do 47 ESPB i upisuju četvrtu godinu studija – 17. oktobar 2019.

Samofinansirajući studenti koji obnavljaju četvrtu godinu studija – 03, 04. i 14. oktobar 2019.

 

Samofinansirajući studenti koji obnavljaju prvu godinu studija – 18. i 21. oktobar 2019.

Samofinansirajući studenti koji obnavljaju drugu godinu studija – 22. oktobar 2019.

Samofinansirajući studenti koji obnavljaju treću godinu studija – 23. oktobar 2019.

Potrebna dokumentacija

Papirni indeks sa popunjenim predmetima za narednu godinu.

Ćirilično popunjen, odštampan i potpisan ŠV20 obrazac (Popunjava se na linku http://sv20.sf.bg.ac.rs/ )

Popunjen ugovor o studiranju (Dobija se prilikom predaje dokumentacije)

Uplatnica na 500,00 dinara za Studentski standard (obavezna)

Uplatnica na 600,00 dinara za Osiguranje studenata

[ZA SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE] Uplatnica na minimum 25% školarine

[ZA STUDENTE KOJI SU PROMENILI SMER] Uplatnica na 12.000,00 za troškove promene smera


Studenti predaju dokumentaciju u periodu od 08:00 do 09:00 radnicima studentske službe u gore navedenim danima. Procesuirani indeksi se mogu preuzeti u prostorijama Saveza studenata i Studentskog parlamenta na drugom spratu, u kabinetu 227.