Naknadni termini upisa na osnovne akademske studije

Poštovane koleginice i kolege,

Naknadno upisivanje u narednu školsku godinu 2017/2018, za studente osnovnih akademskih studija odvijaće se prema sledećem rasporedu. Potrebno je pre pristupanja upisu popuniti indeks predmetima. Bez prethodno popunjenog indeksa ne može se pristupiti upisu naredne školske godine.

Studenti na upis moraju da ponesu elektronski popunjen i odštampan ŠV20 obrazac. Samofinansirajući studenti moraju da popune i Izjavu o stečenim ESPB kreditima.

Studenti pristupaju upisu godine tako što se u periodu od 08:00 do 09:00 časova, predaju indeks radnicima ispred studentske službe. Nakon toga studenti odlaze na pohađanje nastave. Spisak upisanih indeksa će biti objavljen na ovom sajtu. Procesuirani indeksi se mogu preuzeti u pauzama od 11:00 do 13:00 časova.

Upis studenata iz prve u drugu godinu (Budžet i samofinansiranje 37+)
23.10.2017. i 24.10.2017.

Upis studenata iz drugu u treću godinu (Budžet i samofinansiranje 37+)
25.10.2017.

Upis studenata iz treće u četvrtu godinu (Budžet i samofinansiranje 37+)
26.10.2017.

Upis studenata u produženu godinu (Budžet i samofinansiranje 37+)
27.10.2017.

Upis studenata – obnova prve godine
30.10.2017. i 31.10.2017.

Upis studenata – obnova druge godine
01.11.2017.

Upis studenata – obnova treće godine
02.11.2017.

Upis studenata – obnova četvrte godine
03.11.2017.

Samofinansirajući studenti pre upisa nove godine ili obnove stare moraju prvo izmiriti sve finansijske obaveze iz prethodne školske godine.

Studenti koji su budžetski mogu izabrati 60 ESPB iz godine koju upisuju i sve zaostale ispite za slušanje i polaganje za narednu školsku godinu.