Odgovor dekana na zahteve

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu se nalazi odgovor dekana na naše zahteve. S obzirom da se stavke 1 i 2 iz zahteva odnose na finansijska pitanja, a koja su u nadležnosti Saveta fakulteta, da bi odluka bila konačna i važeća, neophodno je sačekati sednicu Saveta na kojoj će se razmatrati i usvajati ovi predlozi. Stavke 3, 4 i 5 iz zahteva su podržane od strane Dekanskog kolegijuma i očekujemo njihovu realizaciju u navedenim rokovima. Kao što možete videti Dekan podržava naš prvi zahtev i lično će ga uputiti Savetu na usvajanje, što nam je potvrđeno na današnjem sastanku. Takođe, Dekan je, povodom drugog zahteva, predložio dodatno izmenjen model plaćanja, ali i o tom modelu će se dodatno diskutovati na Savetu. Jedino što je sigurno za sada je da prilikom upisa mora da se uplati 25% školarine.