Obaveštenje vezano za preklapanje ispita u narednim ispitnim rokovima

Razmatranjem zahteva studenata, konstatovano je da u vremenskom limitu, koliko traje junski rok nije moguce izbeći preklapanje pojedinih ispita prvog i trećeg semestra. Sve kolege koje imaju problem preklapanja ispita iz prva tri semestra neka se lično jave u dekanat prodeknu za studije i on će pronaći rešenje za te specifične slučajeve. Verujemo da se radi o malom broju studenata zbog koji treba da srušimo koncept celog roka koji polaže 2000 studenata u obimu od 10000 ispita po roku.

Prodekan za studije.