Prijava slušanja i polaganja na elektronskom indeksu – Upis

Neophodno je prijaviti slušanje i polaganje za narednu godinu do 1. oktobra, jer se baza u ponedeljak ujutru zatvara.

Prijava slušanja i polaganja na elektronskom indeksu ne utiče na dinamiku predaje dokumenata za upis koja je već objavljena, ali je bitno da SVI popune slušanje i polaganje zaključno sa nedeljom uveče i onda kasnije u svom terminu predaju dokumenta.

Studentska služba.