Upis i školsku 2018/2019 godinu za studente Osnovnih studija

Poštovane kolege i koleginice,

Upisivanje u narednu školsku godinu počinje 01. oktobra 2018. godine.

Pre pristupanja upisu, student mora popuniti elektronski indeks sa izabranim obaveznim i izbornim predemetima koji se slušaju i polažu ili samo polažu.

Studenti starijih godina unose u elektronski i papirni indeks izborne i obavezne predmete za oba semestra da bi mogli da upišu godinu.

Izborni predmeti za letnji semestar će moći da se promene u januaru mesecu. Za upis je potrebno da se označi bilo koji predmet.

Pored izabranih izbornih predmeta, mogu se dodavati novi izborni predmeti tokom školske godine, uz prethodno pismeno obrazloženje.

Termini upisa

Studenti koji su ostvarili 48 ESPB i upisuju drugu godinu studija – 08. i 09. oktobar

Studenti koji su ostvarili 48 ESPB i upisuju treću godinu studija – 10. oktobar

Studenti koji su ostvarili 48 ESPB i upisuju četvrtu godinu studija – 11. oktobar

Studenti koji upisuju produženu četvrtu godinu ako su imali budžetski status u prethodnoj godini studija – 01, 02. i 12. oktobar

 

Studenti koji su ostvarili od 37 do 47 ESPB i upisuju drugu godinu studija – 15. oktobar

Studenti koji su ostvarili od 37 do 47 ESPB i upisuju treću godinu studija – 16. oktobar

Studenti koji su ostvarili od 37 do 47 ESPB i upisuju četvrtu godinu studija – 17. oktobar

Samofinansirajući studenti koji obnavljaju četvrtu godinu studija – 03, 04, 05. i 12. oktobar

 

Samofinansirajući studenti koji obnavljaju prvu godinu studija – 18. i 19. oktobar

Samofinansirajući studenti koji obnavljaju drugu godinu studija – 22. oktobar

Samofinansirajući studenti koji obnavljaju treću godinu studija – 23. oktobar

Potrebna dokumentacija

Papirni indeks sa popunjenim predmetima za narednu godinu.

Ćirilično popunjen, odštampan i potpisan ŠV20 obrazac (Popunjava se na linku http://sv20.sf.bg.ac.rs/ )

Popunjen ugovor o studiranju (Dobija se prilikom predaje dokumentacije)

Uplatnica na 1.000,00 dinara za Osiguranje i studentski standard (Primer uplatnice možete videti na linku )

Uplatnica na 100,00 dinara za Centar za razvoj karijere (Primer uplatnice možete videti na linku )

[ZA SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE] Uplatnica na minimum 25% školarine (Primer uplatnice možete videti na linku )


Studenti predaju dokumentaciju u periodu od 08:00 do 09:00 radnicima studentske službe u dole navedenim danima. Procesuirani indeksi se mogu preuzeti u prostorijama Saveza studenata i Studentskog parlamenta na drugom spratu, u kabinetu 227.