Promena školarine za studente koji obnavljaju godinu

Poštovane koleginice i kolege,
Želimo da vas obavestimo o dešavanjima iz prethodnog perioda koje se tiču povećanja visine školarine za studente koji obnavljaju godinu i istu plaćaju po preostalom ESPB.
Naime, u martu mesecu na sednici Nastavno-naučnog veća usvojena je izmena člana 75. Pravilnika o osnovnim i master akademskim studijama.
Izmena člana se ogledala u tome da se plaćaju svi ESPB, a ne samo ESPB koji se prenose. Za ovu promenu saznali smo na sednici Saveta fakulteta 20. juna. 2017. godine.
Na pomenutoj sednici jedina tačka dnevnog reda koja se ticala studenata glasila je: “Predlog izmene cene ESPB na osnovnim i master akademskim studijama.”
Predlog je bio da se cena na osnovnim akademskim studijama promeni sa 1.000,00 RSD na 1.500,00 RSD, a za master akademske studije sa 1.660,00 RSD na 2.500,00 RSD i da se zajedno sa gore pomenutom promenom iz marta meseca formiraju školarine za samofinansirajuće studente.
Iscrpna diskusija na ovu tačku dnevnog reda trajala je više od sat vremena, a tom prilikom kolege iz SPSF i SSSF, redovni članovi Saveta Saobraćajnog fakulteta, izneli su više nego ubedljive stavove i činjenice, a kada se pristupilo glasanju, predlog nije izglasan i cene ESPB ostaju 1.000.00 RSD, odnosno 1.660,00 RSD do daljnjeg.
Nastavićemo i dalje da svojim radom i uticajem branimo prava studenata onoliko koliko je to u našem okviru delovanja.
U prilogu vam dostavljamo dokument koji smo sastavili za sednicu Saveta, a za koji verujemo da je doneo prevagu da ovaj predlog ne bude usvojen.