Termini redovnih i apsolventskih ispitnih rokova

U tekućoj školskoj godini imaćemo još 5 redovnih rokova i nadoknadu 2 apsolventska roka (mart i april) i to sledećom dinamikom:

APSOLVENTSKI ISPITNI ROKOVI
mart  29.5.
april  5.6.

REDOVNI ISPITNI ROKOVI
jun 15.6–27.6.
jul  29.6–11.7.  (sa pauzom 29.6. i 30.6. zbog prijemnog ispita)
avgust  17.8–30.8.
septembar 1  1.9–14.9.
septembar 2  15.9–30.9.

Ukoliko bude došlo do promena i produžetka školske godine, obavestićemo vas na vreme.

Student prodekan
SPSF
SSSF